1 พฤศจิกายน 2562 เตตระพอดยุคดีโวเนียนลักษณะคล้ายจระเข้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1694145

เมื่อเร็วๆนี้ทีมนักบรรพชีวินวิทยานานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยอุปซอลา ในประเทศสวีเดน ค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสกุลเตตระพอด (tetrapod) ซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ขา ในสาธารณรัฐโคมี เป็นหนึ่งในเขตการปกครองของประเทศรัสเซีย เตตระพอดชนิดนี้ชื่อว่า Parmastega aelidae มีอายุเก่าแก่ราว 372 ล้านปีที่แล้วในยุคดีโวเนียน นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่าเตตระพอดตัวแรกนั้นวิวัฒนาการมาจากปลาในยุคดีโวเนียน ซึ่งหลายทศวรรษที่ผ่านมาความคิดของนักบรรพชีวินวิทยาเกี่ยวกับเตตระพอดนั้นก็มีเพียงไม่กี่สกุลคือ Ichthyostega และ Acanthostega ที่อาศัยช่วงปลายยุคดีโวเนียน บางตัวมีอายุมากถึง 373 ล้านปี และฟอสซิลรอยเท้าเตตระพอดที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุถึง 390 ล้านปี แต่เตตระพอดยุคดีโว เนียนยุคแรกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่มีข้อมูล น้อยมาก หลักฐานมีเพียงเศษซากกระดูกขากรรไกรหรือแขนขา เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ แต่ไม่มากพอที่จะบอกว่ามีประโยชน์อะไร ทั้งนี้นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่า Parmastega aelidae มีรูปร่างคล้ายจระเข้ แต่ดวงตาถูกยกขึ้นเหนือหัวและโค้งของจมูก ขากรรไกรล่างที่ยืดหยุ่นเหมาะกับการงับเหยื่อ ซากฟอสซิลที่พบใหม่นี้กำลังเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่ผ่านมา แม้ว่าซากนี้จะมีอายุน้อยกว่าซากกระดูกเตตระพอดที่เก่าแก่ที่สุดก็ตาม.